CLEVER CMS je redakční systém, jenž umožňuje kompletně administrovat strukturu i obsah webových prezentací.  Tyto stránky jsou vytvořeny pomocí tohoto systému a v sekci Ukázky je možno názorně vidět některé z mnoha možností systému CMS.

Systém se skládá ze dvou částí, kdy první částí je samotná prezentace a druhou částí je její administrační rozhraní. Do toho rozhraní mají přístup pouze autetinfikovaní uživatelé. Každý uživatel má přiděléná pravá buďto pro administraci celé prezenatace, či jen na některé její části (Stránky, Sekce, Bloky). Všichni uživatelé mouhou svá konta spravovat pomocí aplikace User Management.